วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2551

Galyani Vadhana


Thinking of Thai Princess
Galyani Vadhana
Light for all people
Will in our heart forever.

HRH Galyani Vadhana, Princess of Narathiwat (Thai: สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์) (6 May 19232 January 2008) was a Princess of Thailand and the elder sister of King Ananda Mahidol (Rama VIII) and King Bhumibol Adulyadej (Rama IX). She was also a direct granddaughter of King Chulalongkorn (Rama V).

ไม่มีความคิดเห็น: